User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Kristian Đurić - Stjepanović

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2018/2019
Datum završetka studija: 13.09.2019.
Tema: Značajke kvalitetnog vinogradarskog položaja
Ime mentora: Marko
Prezime mentora: Karoglan
Studij Fitomedicina
Akademska god. upisa: 2019/2020
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Fitomedicina
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2020/2021
Datum završetka studija: 27.09.2021.
Tema: Ekonomski značajni virusi vinove loze u vinogradima u okolici Poreča
Ime mentora: Darko
Prezime mentora: Vončina

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Kristian Đurić - Stjepanović
Ime: Kristian
Prezime: Đurić - Stjepanović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top