User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Ivan Đurišević

Podaci o studiju

Studij Ekološka poljoprivreda
Akademska god. upisa: 2011/2012
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2013/2014
Datum završetka studija: 18.09.2014.
Tema: Mogućnosti korištenja konja u turizmu
Ime mentora: Ante
Prezime mentora: Ivanković
Studij Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Akademska god. upisa: 2014/2015
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 11.07.2016.
Tema: Potencijal uzgoja buše za potrebe agroturizma
Ime mentora: Miljenko
Prezime mentora: Konjačić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Ivan Đurišević
Ime: Ivan
Prezime: Đurišević
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top