User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Marko Elez

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2016/2017
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 09.07.2020.
Tema: Konzumacija duhanskih i srodnih proizvoda i utjecaj na zdravlje studenta
Ime mentora: Romana
Prezime mentora: Caput-Jogunica

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Marko Elez
Ime: Marko
Prezime: Elez
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top