User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Kristina Elezović

Podaci o studiju

Studij Zaštita bilja
Akademska god. upisa: 2013/2014
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Zaštita bilja
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2015/2016
Datum završetka studija: 06.07.2016.
Tema: Nekemijske mjere suzbijanja korova
Ime mentora: Klara
Prezime mentora: Barić

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Kristina Elezović
Ime: Kristina
Prezime: Elezović
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top