User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Judita Emić

Podaci o studiju

Studij Hortikultura
Akademska god. upisa: 2015/2016
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Hortikultura
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2017/2018
Datum završetka studija: 13.09.2018.
Tema: E-marketing u agrobiznisu
Ime mentora: Lucija
Prezime mentora: Blašković
Studij Agrobiznis i ruralni razvitak
Akademska god. upisa: 2018/2019
Akademski/stručni naziv: mag. ing. agr.
Naziv studija: Agrobiznis i ruralni razvitak
Razina studija: Diplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 30.09.2020.
Tema: Ocjena razvijenosti poljoprivrede općina i gradova Bjelovarsko - bilogorske županije
Ime mentora: Lari
Prezime mentora: Hadelan

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Judita Emić
Ime: Judita
Prezime: Emić
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top