User Login Menu
User Login Menu

Alumni baza Agronomskog fakulteta Zagreb

Manuela Erak

Podaci o studiju

Studij Biljne znanosti
Akademska god. upisa: 2017/2018
Akademski/stručni naziv: univ. bacc. ing. agr.
Naziv studija: Biljne znanosti
Razina studija: Preddiplomski
Akademska god. završetka: 2019/2020
Datum završetka studija: 16.09.2020.
Tema: Brzina upijanja vode i klijanja sjemena hrvatskih tradicijskih kultivara graha ovisno o boji sjemene ljuske
Ime mentora: Klaudija
Prezime mentora: Carović-Stanko

Podaci o zaposlenju

Poslodavac: Potrebna registracija
Područje djelovanja: Potrebna registracija
Radno mjesto: Potrebna registracija
Država radnog mjesta: Potrebna registracija
Grad radnog mjesta: Potrebna registracija
Adresa radnog mjesta: Potrebna registracija
Dodatne informacije: Potrebna registracija

Osnovni podaci

Manuela Erak
Ime: Manuela
Prezime: Erak
E-mail: Potrebna registracija
Mobitel: Potrebna registracija
Back To Top